22 delstater kräver nätneutraliteten åter

FCC NätneutralitetVi har tidigare skrivit om hur FCC, den amerikanska motsvarigheten till svenska PTS (Post- och Telestyrelsen) på initiativ av Trump-administrationen har rivit upp de tidigare nätneutralitetslagarna som instiftades under Obamas tid som president. Beslutet möttes av enorma protester då det rent teoretiskt bäddar för internetoperatörer att särbehandla viss internettrafik. Något kritikerna menar med stor sannolikhet kommer skapa gräddfiler för stora aktörer som kan köpa sig till bättre prestanda i nätverken – och därmed skulle deras ställning stärkas ytterligare och snedvrida den fria konkurrensen.

Flera av världens största teknikbolag gick via The Internet Association samman i en stor protest och krävde att FCC ställdes inför domstol och att genomförandet av ändringarna i nätneutraliteten skulle stoppas. I mitten av maj stötte FCC också på patrull i senaten då en majoritet av senatorerna röstade för att rulla tillbaka reglerna. Dock krävs att detsamma sker även i det republikanskt dominerade representanthuset och att slutligen även Donald Trump ändrar uppfattning. Formellt trädde de nya reglerna i kraft i början av juni, men inga stora amerikanska leverantörer har ännu gjort några förändringar i hur de erbjuder internetanslutningar. Oavsett vad, så fortsätter kampen och den blir allt hårdare.

Kräver att de nya reglerna rivs upp

Nu har nämligen en sammanslutning bestående av 22 delstatliga så kallade state attorney generals (motsvarande svensk justitiekansler) lämnat in en stämning till USA:s överklagandedomstol där de kräver att FCC:s beslut och de nya reglerna rivs upp. De 22 justitiekanslarna representerar stater med 165 miljoner invånare – mer än hälften av den totala amerikanska befolkningen – och inkluderar New York, Kalifornien, Illinois, New Jersey, North Carolina, Pennsylvania och Virginia. Sammanslutningen, ledd av New Yorks justitiekansler Barbara Underwood, skriver i anmälan att ”ett fritt och öppet internet är avgörande för vår demokrati. Genom att upphäva nätneutraliteten tillåter FCC internetleverantörer att sätta sina vinster framför konsumenternas behov och rättigheter samtidigt som de kontrollerar vad vi ser, gör och säger på nätet.”

protester mot FCC

Man pekar vidare på att FCC:s nya lag är godtycklig och nyckfull eftersom den innebär att konsumenterna utsätts för risk för missbruk av bredbandsleverantörer, äventyrar den allmänna säkerheten och att den ”på ett olagligt sätt utger sig för att stå över alla andra statliga, delstatliga och lokala regleringar av bredbandstjänster” – och att detta uttrycks helt utan giltig motivering. Staterna menar också att FCC ”helt ignorerar” den potentiella skada som ett mindre reglerat internet utgör för konsumenter och allmän säkerhet.

”I mer än femton år har Federal Communications Commission varit överens om att ett öppet internet utan blockering, strypning eller annan inblandning av tjänsteleverantörer är avgörande för att alla amerikaner ska ha tillgång till de avancerade teletjänster som har blivit nödvändiga för det dagliga livet”, skriver man i stämningen.

Mozilla har lämnat in egen stämning

Nyligen har också Mozilla, företaget bakom bland annat webbläsaren Firefox, lämnat in en stämning där man anklagar FCC för att inte uppfylla den roll och det ansvar som myndigheten ålagts, att de ignorerar offentliga kommentarer och att de ”helt misslyckats med att förstå hur internet egentligen fungerar”. Mozilla skriver att orsaken till att man lämnar in stämningen är att man vill ”försvara användarnas tillgång till internet utan några gatekeepers” och att det är absolut nödvändigt att all internettrafik behandlas lika, utan diskriminering av innehåll eller typ av trafik.

”För första gången i det offentliga nätets historia har FCC avvisat alla med intresse och auktoritet att skydda användare från internetleverantörer, som har både incitament och medel att styra hur vi får tillgång till innehåll på nätet”, skriver Mozilla och fortsätter:

”FCC måste acceptera att de har ett lagstadgat ansvar att skydda dessa användarrättigheter – ett ansvar som FCC alltid har stött fram till nu. Det är därför vi nu stämmer FCC i ett försök att hindra dem från att avskaffa sin egen reglerande roll när det gäller att skydda det kvaliteter som har gjort internet till den viktigaste kommunikationsplattformen i historien.”

Hittade på DDoS-attack

Vi lär få anledning att återkomma till den här mycket viktiga frågan. Tills vidare kan vi konstatera att FCC, på ren svenska, har häcken full. Vi skrev ju också för ett tag sedan om hur myndigheten anklagades för att ha fabricerat ihop en DDoS-attack när FCC:s system för att lämna in kommentarer för andra gången på några år gick ner mycket lägligt vid en tidpunkt då väldigt många ville lämna in kommentarer och protester – i det här fallet just efter att man gått ut med att man planerade ovanstående förändringar av nätneutraliteten.

Nu har en rapport slagit fast det som de flesta misstänkte när inga av världens säkerhetsföretag noterade någon DDoS-incident vid den aktuella tidpunkten – FCC:s kommentarssystem gick ner på grund av det massiva inflödet av besökare som ville protestera mot lagförslaget och myndigheten hittade helt enkelt på att det berodde på en DDoS-attack.

 

Den här artikeln är skriven utav Binero och hämtad från Klicka här för att gå till orginal

Du kanske gillar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More