Oenighet om synen på bredbandsmålet

Allt är frid och fröjd och går enligt plan. Det är budskapet från Post- och Telestyrelsen, PTS, i myndighetens årliga bredbandskartläggning. Felaktiga signaler och skönmålning, menar däremot branschorganisationen It & Telekomföretagen…

Så många släpar efter med GDPR

Att många företag halkat efter med GDPR-förberedelserna har vi tidigare skrivit om här i bloggen. Men det verkar stå värre till än de flesta kunnat föreställa sig. Med mindre än två månader kvar innan den nya EU-lagstiftningen träder i…

Monsterökning av Memcached-DDoS

Häromveckan chockades IT-världen av en ny typ av DDoS-attacker som utnyttjar Memcached-servrar (läs vår artikel här) – något som resulterade i att ”rekordet” för DDoS-sattackers…

Så överlägset är WordPress

Förmodligen känner du redan till att WordPress är världens mest använda CMS. Men dominansen är kanske större än du hade väntat dig – och den växer dessutom hela tiden. Det…