Även Telia kan tvingas blockera piratsajter

tpb teliaBredbandsbolaget (numera Telenor) har redan tvingats blockera sina kunder från att besöka ett antal webbplatser med upphovsrättsskyddat material, eller länkar till sådant material.

Nu går filmindustrins företrädare på nästa stora svenska internetleverantör – i veckan lämnades en stämningsansökan in till Patent- och marknadsdomstolen där en allians av rättighetsinnehavare kräver att Telia ska åläggas samma krav på blockering som Bredbandsbolaget fick för ett drygt år sedan. Bland aktörerna från filmbranschen som står bakom anmälan återfinns dels inhemska företag i form av till exempel Svensk Filmindustri, TV4 och C More, men även internationella giganter som Disney, Universal, Warner Bros och Columbia Pictures.

Rättighetsinnehavarna menar att de hade förväntat sig att alla internetleverantörer i Sverige frivilligt skulle blockera piratsajterna efter fjolårets dom mot Bredbandsbolaget. Så har dock inte skett och därför lär vi nu få se flera anmälningar och separata domar – om det inte kommer en prejudicerande övergripande dom som alla leverantörer måste rätta sig efter.

Telia bestrider kravet

I grannländerna Norge och Danmark har alla operartörer gemensamt följt domstolsbeslut om vilka tjänster som kan klassas som olagliga och därmed ska blockeras, även om domen enbart berört en eller ett fåtal leverantörer. Någon sådan lösning har de svenska internetleverantörerna inte varit intresserade av. Telia säger också i ett pressuttalande att man kommer att bestrida den stämningsansökan som nu lämnats in, då man anser att kraven från rättighetsinnehavarna är fel och att det saknas stöd i lagen för blockering av enskilda webbplatser.

Webbplatserna som berörs i stämningsansökan är The Pirate Bay, Dreamfilmer, Nyafilmer och FMovies. Om Patent- och marknadsdomstolen även den här gången dömer till rättighetsindustrins fördel kommer enbart dessa webbplatser att omfattas. I till exempel Storbritannien har rättighetsinnehavarna betydligt snabbare och enklare vägar till en blockering. Där behövs till exempel ingen rättslig prövning för att omedelbart lägga till nya domäner om det rör sig om kända, sedan tidigare blockerade webbplatser som flyttar till ett nytt hem med en ny domän – något som är oerhört vanligt i framför allt Pirate Bays fall (det finns oräkneliga så kallade mirrors och proxies). De brittiska internetleverantörerna har därför i stort sett gett upp striden och ser det inte längre som värt att lägga möda på att försvara sin hållning i en rättegång, därför är det närmast en formalitet för upphovsrättsindustrin att få igenom krav på ytterligare blockeringar.

Den här artikeln är skriven utav Binero och hämtad från Klicka här för att gå till orginal

Du kanske gillar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More