DDoS-attackerna ökar – och fler kombinerar attacktyper

ddos-attackerna ökarÖver hälften, 52 procent, av alla DDoS-attacker som observerades under årets andra kvartal var så kallade multi-vektorattacker (enklare förklarat flera attacker i samma attack). Det framgår av Verisigns Q2 2018 DDoS Trends Report, som nyligen släpptes. I rapporten presenterar Verisign flera intressanta trender kring DDoS-attacker runtom i världen. Först och främst noteras att antalet attacker ökade med 35 procent jämfört med årets första kvartal. Däremot minskade den genomsnittliga attackstyrkan med 49 procent – dock har den genomsnittliga styrkan i DDoS-attacker ökat med 111 procent i år jämfört med samma period 2017.

Den enskilt största DDoS-attacken (sett till volymen) som Verisign observerade under det andra kvartalet 2018 var en så kallad flooding av UDP-protokollet som klockade in en topp på ungefär 42 Gigabit per sekund (Gbps) och 3,5 miljoner paket per sekund (Mpps), och pågick cirka tre timmar. Attacken med högst genomsnittlig intensitet var en multi-vektorattack som låg på 38 Gbps och 4,7 Mpps och varade i cirka två timmar.

Vidare visar Verisigns rapport att 56 procent av de observerade DDoS-attackerna förlitade sig på just UDP-flooding. TCP-baserade attacker var den näst vanligaste attackvektorn, och utgjorde totalt 26 procent av attackerna under det andra kvartalet. Totalt utnyttjade alltså 52 procent av DDoS-attackerna under andra kvartalet 2018 flera olika angreppstyper. Var tionde attack använde tre attacktyper samtidigt och lika många använde fyra eller fler attacktyper.

De vanligaste måltavlorna för attackerna var företag i finansbranschen som drabbades av 43 procent av attackerna. DDoS-attacker riktade mot IT-tjänster inom segmentet Cloud/SaaS (Software as a Service) stod för 37 procent av det totala antalet attacker, medan media- och underhållningsindustrin drabbades av 20 procent av attackerna.

Den här artikeln är skriven utav Binero och hämtad från Klicka här för att gå till orginal

Du kanske gillar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More