EU gav grönt ljus för omstridda nya regler för upphovsrätt

EU röstade igenom regler för upphovsrättI dag kom det väntade, men för många oönskade, beskedet att EU röstat igenom nya upphovsrättsregler – något som kommer att ställa betydligt hårdare krav på en uppsjö aktörer att motarbeta upphovsrättsbrott. Utskottet för rättsliga frågor i EU-parlamentet röstade med siffrorna 14-9 (två röster lades ned) igenom det förslag på nya upphovsrättsregler som presenterats av EU-kommissionen 2016.

Bakgrunden är att EU vill omfördela ansvaret för att stävja upphovsrättsintrång. Tidigare har ansvaret legat hos upphovsrättsinnehavarna att själva leta upp och anmäla att deras verk sprids eller används på ett otillåtet sätt. Nu flyttas en stor del av ansvaret över på de plattformar som möjliggör spridandet av det upphovsrättskyddade materialet. Detta innebär att plattformar och onlinetjänster åläggs attvidta rimliga och proportionerliga åtgärder för att förhindra spridningen av upphovsrättsskyddat material.

”Döden för Internet” enligt kritiker

Detta antas av branschen leda till att många aktörer inför någon form av filter som automatisk känner av och stoppar uppladdning av visst material. Ansvaret flyttas därmed också till den som försöker ladda upp materialet, som i sådana fall tvingas överklaga att uppladdningen stoppats – i stället för som i dagens läge där upphovsrättsinnehavaren är den som tvingas anmäla efter att materialet redan laddats upp.

Kritiker har kallat de nya reglerna för ”döden för Internet” och menar att detta är ytterligare ett steg i att strypa det fria nätet – bland annat kan egenproducerad satir och humor i film, ljud och bildform vara hotat, eftersom dessa i hög utsträckning använder sig av upphovsrättsskyddat material. Och även om det finns undantag för denna typ av användning är det högst osannolikt att ett automatiskt filter klarar av att bedöma vad som är satir och inte. Något undantag liknande det som i USA omfattas av så kallad “fair use” (en citaträtt för samhällsdebatt, konst, satir, parodi och dylikt) finns inte dock inte inkluderat i de nya EU-reglerna.

Den andra omstridda delen av de nya reglerna handlar om så kallade länkskatt – kortfattat handlar det om att plattformar och webbsidor som själva publicerar eller låter andra publicera material kommer att tvingas betala en slags licensavgift för visa typer av länkat material. Detta är i grunden ett försök att komma åt de aktörer som automatiskt kopierar material från olika medier och publicerar dem som fullständiga artiklar eller inlägg på sina egna sidor.

Länkskatt – mer skada än nytta?

En form av länkskatt har redan prövats i Tyskland och Spanien, med mycket blygsamma intäkter för mediehusen. Kritiker menar att om det blir ett krångligt och avgiftsbelagt förfarande att sprida och citera till exempel nyhetsartiklar, kommer det att leda till färre sidvisningar (och lägre intäkter) för de traditionella medieaktörerna – samtidigt som det finns en risk att allt fler människor i stället söker sig till ”alternativa” nyhetskällor. Om länkskatten på så sätt skulle resultera i att nyheter sprids och diskuteras mindre, kan det skada samhällsdebatten och kunskapsnivån på ett djupgående sätt, menar kritikerna.

Nästa anhalt är parlamentet i plenum där parlamentarikerna ska rösta om förslaget ska godtas fullt ut i sin nuvarande form eller om det behöver skrivas om för en ny omröstning senare i höst.

Den här artikeln är skriven utav Binero och hämtad från Klicka här för att gå till orginal

Du kanske gillar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More