EU vill att nätjättarna visar ännu mer transparens

eu-kommisionenEnligt en rapport från Reuters har EU-kommissionen föreslagit nya regler som kräver att sökmotorer, onlinebutiker och plattformar förklarar hur de rankar resultat och tydligare visar varför vissa sidor straffas eller tas bort från listor eller resultat.

Avsikten med förslaget uppges vara är att öka insynen i dessa aktörers verksamhet och hjälpa mindre konkurrenter att bättre förstå vad de är måste göra för att visas och rankas högre. Reglerna ska enligt kommisionen utformas för att åtgärda den ”överlägsna förhandlingsstyrka” som de stora nätaktörerna besitter. Även om de föreslagna reglerna inte uttryckligen ”tvingar” företagen att avslöja sina algoritmer, kommer de att kräva aktörerna på beskrivningar och förklaringar av ”hur och i vilken utsträckning den relevanta rankningsmekanismen tar hänsyn till kvaliteten på de produkter och tjänster som erbjuds på en sida.”

Det är inte klart exakt vad detta betyder, men det kan tolkas som att förslaget syftar till att få exempelvis sökmotorer att på ett tydligt sätt avslöja hur deras rankningssystem fungerar. Google gör förvisso detta redan idag, om än i varierande grad. De verkliga effekterna av införandet av en sådan lag behöver därför nödvändigtvis inte ha så långtgående effekter. En annan del av förslaget handlar om hur eventuella avslag, till exempel från en appbutiks godkännande eller andra former av nedstängningar, i framtiden kommer att kräva specifika individuella förklaringar – snarare än en automatiserat presenterad lista med potentiella eller hypotetiska skäl.

De föreslagna reglerna kräver också att företag ger användare femton dagars förvarning inför eventuella ändringar av villkoren – i stället för retroaktiv information likt dagens vedertagna ”Hej! Våra villkor har nu ändrats”-förfarande. Enligt förslaget som Reuters hänvisar till ska också plattformar som erbjuder tjänster som konkurrerar med andra på marknaden (som till exempel Google Shopping), i sina ”terms and conditions” tvingas inkludera en beskrivning av vilken förmånsbehandling de ger till sin egen tjänst, inklusive tillgång till konsumentdata och ranking.

Förslaget kommer att läggas fram i april, och ska därefter ut på den sedvanliga remissrundan innan det kan antas av Europaparlamentet och medlemsstaterna för att till slut träda i kraft.

Den här artikeln är skriven utav Binero och hämtad från Klicka här för att gå till orginal

Du kanske gillar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More