EU:s nya upphovsrätt (nästan) i hamn

EU digital upphovsrättDet har varit en segdragen följetång med många tvära kast. Men nu verkar allt (?) vara klart för införandet av en ny EU-gemensam upphovsrättslagstiftning. Under gårdagen meddelade EU-parlamentet, EU-kommissionen och medlemsländerna att man slutligen lyckats enas om hur de nya reglerna ska se ut. 

”Uppgörelsen utgör ett viktigt steg mot att rätta till ett tillstånd som har tillåtit ett fåtal företag att tjäna enorma summor pengar utan att ersätta de tusentals kreatörer och journalister vars arbete de förlitar sig på”, skriver den tyske kristdemokraten Axel Voss, en av de starkaste förespråkarna för den nya lagstiftningen, i ett pressmeddelande.

Vi har tidigare berättat om den hårda debatten kring utformningen av den nya digitala upphovsrätten – och flera förslag har under de senaste åren röstats ner och omarbetats. Främst har det handlat om osämja kring kraven på innehållsfilter, som gör plattformsägare ansvariga för materialet som laddas upp, samt den så kallade länkskatten som enligt en form av licensmodell ska ge till exempel nyhetssajter betalt när deras material delas och sprids.

Anledningen till att förslaget innehållit dessa omstridda delar är att EU vill komma åt stora plattformar som Facebook, Google och YouTube, då man menar att dessa inte tar ansvar för det material som läggs ut på deras plattformar – trots att de samtidigt tjänar pengar på material som andra producerat. Kritikerna har dock menat att det främst kommer att vara mindre aktörer som drabbas ekonomiskt om de nya reglerna innefattar dessa aspekter – och att detta i förlängningen kan äventyra yttrandefriheten på nätet, och leda till att jättarna får en ännu starkare monopolställning.

Mjukare krav i det nya förslaget

Men, i det skarpa förslag som man nu har enats om har både kraven på plattformsägarna och de föreslagna licensavgifterna för länkning och delning omarbetats något. Kravet på avancerade innehållsfilter finns inte med. Däremot uttrycks det att de stora nätjättarna framöver ska tvingas betala avgifter för vissa typer av länkning som sker på deras plattformar.

Framför allt handlar det om att skribenter och tidningar ska få ta del av upphovsrättsrelaterade intäkter när deras texter länkas via plattformar som Facebook eller Google News – inte minst med tanke på att Google och Facebook själva drar in annonsintäkter på den typen av material.

Wikipedia och mindre aktörer undantas

Länkar till exempelvis journalistiska texter kommer dock att kunna delas fritt så länge utdraget ur dem begränsas till ”väldigt kort”. Lagstiftningen gör också undantag för icke-kommersiella aktörer som Wikipedia, och dessutom ska kraven vara ”lägre” för mindre och nystartade företag.

Det har också funnits en oro för at de nya reglerna skulle begränsa möjligheterna till att använda material för satir och humor. Så blir inte fallet, De nya reglerna kommer, enligt förslaget, inte att tillämpa något förbud mot skämtsamt användande av upphovsrättskyddat material.

Så, är allting klart nu? Nja, som alltid när vi pratar om EU är svaret: nästan. Förslaget måste först godkännas formellt av Europeiska rådet och EU-parlamentet före EU-valet i maj, men i nuläget ser det inte som om speciellt mycket står i vägen för att det går igenom även där. Men, en hel del kritik bubblar fortfarande (och nätjättarna har trappat upp sin lobbyverksamhet rejält den senaste tiden) så vi lär få anledning att återkomma till det här ämnet. Om inte annat när förslaget slutligen får sin slutgiltiga OK-stämpel.

Den här artikeln är skriven utav Binero och hämtad från Klicka här för att gå till orginal

Du kanske gillar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More