GDPR lättar inte svenskarnas oro kring integritet på nätet

gdpr oroDet är lätt att tro att den nya EU-gemensamma dataskyddslagstiftningen GDPR skulle ha lett till att spelreglerna kring hanteringen av personuppgifter blivit mer transparenta och lättförståeliga. Så tycks inte vara fallet, över fyra av tio (42 procent) svenskar uppger att de är oroade över hur deras digitala information hanteras och för att används i syften som de inte är bekväma med. Det är en lika stor andel som innan GDPR trädde i kraft – och dubbelt så stor andel som för bara fyra år sedan. Det visar undersökningen. ”Delade meningar 2019” som genomförts av Insight Intelligence i samarbete med IAB, Cirio Advokatbyrå, Ports Group och Skatteverket.

Sedan 2015 har också andelen svenskar som ser den ökade insamlingen av personlig digital information som ett stort problem fördubblats, från 30 procent till dagens 62 procent – och andelen är lika stor efter som innan GDPR. Förvisso uppger hela 94 procent av de svarande att de har god kännedom om GDPR – men bara 17 procent menar att den nya lagstiftningen gjort att de nu känner sig mer trygga med att dela information digitalt.

Dessutom menar 45 procent av de svarande att de inte anser sig ha något annat val än att dela med sig av personlig information till olika digitala aktörer, och en tredjedel upplever att deras utrymme att själva bestämma över sin information har minskat under det senaste året. Främst oroar sig de svarande för hur deras information hanteras av sociala medier, på andra plats hamnade oro för integriteten i sökmotorer.

I takt med att insikten och förståelsen för de här frågorna ökat, har också allt flera svenskar själva börjat ta till åtgärder för att öka sin integritet på nätet. Var tredje tillfrågad uppger att hen under den senaste månaden tagit bort en mobilapp på grund av oro och frågetecken kring integriteten. En  fjärdedel av de svarande har under den senaste månaden avbrutit ett onlineköp av samma skäl.

EU:s nya dataskyddsförordning GDPR har funnits i snart ett år. I undersökningen uppger 94 procent att de har god kännedom om förordningen. Men bara 17 procent känner sig mer trygga att dela information digitalt till följd av GDPR.

Så vad skulle kunna göras för att svenskarna skulle känna mer tillit på nätet? Först och främst mer transparens och lättförståelig information – två tredjedelar av svenskarna kan tänka sig att byta digital tjänst om en annan tjänst är mer öppen med hur personlig information hanteras.

Med andra ord en tydlig fingervisning till alla aktörer på nätet – transparens är inte bara schysst mot användarna, det kan också vara en del av affärsidén och en konkurrensfördel.

Den här artikeln är skriven utav Binero och hämtad från Klicka här för att gå till orginal

Du kanske gillar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More