Helt klart: EU:s nya digitala upphovsrätt har röstats igenom

copyright EUI januari skrev vi att EU:s förslag på nya digitala upphovsrättsregler nästan var i hamn. Nu är det helt klart – med röstsiffrorna 348 mot 274 röstade Europaparlamentet igenom förslaget.

Flera gånger har upphovsrättsdirektivet (som är förslagets officiella namn), varit på väg att släppas in i värmen, bara för att varje gång kastas ut på gatan igen med uppmaningen att nyktra till och komma tillbaka. Efter otaliga varv runt kvarteret, men utan att ändra sig särskilt mycket, blev direktivet nu alltså slutgiltigt välkomnat av EU:s barska vaktpatrull …

Ha överseende med vår knappt halvroliga liknelse ovan, men turerna kring den nya digitala upphovsrätten, har varit närmast parodiskt utdragna. Bloggen har följt frågan från det att förslaget på en ny digital upphovsrätt lades fram under 2016 och fram till i februari i år då EU-parlamentet, EU-kommissionen och medlemsländerna meddelade att man slutligen lyckats enas om hur de nya reglerna ska se ut.

Innan dess hade det röstats ner och omarbetats en handfull gånger, eftersom det rådde både stor osäkerhet och oenighet om vissa delar av förslaget. De två mest omstridda delarna, artikel 11 och 13, har dock inte förändrats extremt mycket i sitt grundläggande syfte jämfört med det ursprungliga förslaget – men vissa aspekter har förtydligats och lättats upp. Kritikerna har i vart fall ändå inte blivit mindre kritiska.

De senaste månaderna har vi sett intensiv lobbyverksamhet från flera stora nätaktörer. Google visade till exempel tomma sökresultat som en demonstration på hur den av kritikerna kallade ”länkskatten” som artikel 11 innefattar (med syftet att producenten av exempelvis journalistisk ska få del av de enorma intäkter som de stora nätaktörerna genererar på att länka och visa utdrag ur upphovsrättskyddat innehåll) skulle inverka på sökupplevelsen. Wikipedia släckte ner sin sajt helt i flera länder (trots att Wikipedia ska undantas från kraven i de nya reglerna). Det ska dock sägas att artikel 11 faktiskt har omarbetats en del och i det slutgiltiga förslaget som nu röstats igenom omfattas inte ren delning av själva länkarna, eller visning av vissa mindre delar av en text.

Artikel 13 handlar enkelt förklarat om vem som egentligen ska bära huvudansvaret för att upphovsrättskyddat material, uppladdaren eller plattformsägaren. Den sistnämnda, enligt de nya reglerna. Kritikerna menar att det ställer krav på att plattformar för delning av innehåll måste införa någon slags strikt uppladdningsfilter för att kunna uppfylla detta krav – något som många av dem redan har (men inte tillräckligt effektiva, enligt EU). Även här ska det finnas undantag för mindre och nystartade aktörer – underförstått är det jättar som Google (YouTube) och Facebook som EU vill klämma åt.

Även om den nya digitala upphovsrätten nu är ett faktum, kommer det att dröja lång tid innan den implementerats på alla nivåer och i alla länder nationella lagstiftningar.

Den här artikeln är skriven utav Binero och hämtad från Klicka här för att gå till orginal

Du kanske gillar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More