Högsta domstolen: ”TPB-domännamn är förverkad egendom”

tpbEtt domännamn kan betraktas som en egendom som kan förverkas efter rättslig prövning. Det står klart efter att Högsta domstolen två dagar innan julafton meddelade sitt beslut i prövningstillståndet angående piratebay.se och thepiratebay.se – i hovrätten yrkade åklagarsidan på att rätten till båda domännamnen skulle förverkas, och nu går HD på samma linje och skriver i sitt beslut:

”Högsta domstolen förklarar att rätten till domännamn utgör egendom som kan förverkas på det sätt som hovrätten har funnit. Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet i övrigt. Hovrättens dom står därmed fast.”

Frågan har i huvudsak alltså handlat om huruvida rätten till ett domännamn kan betraktas som egendom, och därmed även som ett hjälpmedel vid brottsliga handlingar. Som grund för yrkandet anförde åklagaren att domännamnen använts som hjälpmedel vid brott mot upphovsrättslagen. Fredrik Neij, en av The Pirate Bays grundare, är den som stått som registrerad innehavare av domännamnen. Han hade överklagat hovrättens dom och att förverkandeyrkandet skulle lämnas utan bifall. 

Högsta domstolen slår nu fast att all slags egendom som på något sätt, helt eller delvis, använts eller varit avsedd att användas för att begå brottsliga gärningar går att betrakta som hjälpmedel. Utöver fysiska hjälpmedel som till exempel fordon och verktyg menar man att även immateriella objekt som datavirus och programvara går att se som hjälpmedel, och det är förstås under den kategorin domännamn faller, enligt HD. Man pekar, likt tingsrätten och hovrätten på att webbplatsen The Pirate Bay har använts för olovlig fildelning av upphovsrättsligt skyddade verk, och att domännamnen utan tvekan varit en förutsättning för denna verksamhet.

Man betonar dock att domännamn i huvudsak är oreglerade i svensk rätt och att regelverk som finns är övervägande privaträttsliga och internationella. Ingen annan enskild stat har heller självständigt lagstiftat på området. 

Vill du läsa HD-domen i sin helhet, finner du den här.

Den här artikeln är skriven utav Binero och hämtad från Klicka här för att gå till orginal

Du kanske gillar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More