Hur många domännamn finns det i världen?

toppdomänerSvaret på frågan i rubriken är enkelt uttryckt: väldigt många – eller närmare bestämt 342,4 miljoner registrerade domännamn under alla toppdomäner på marknaden. Det framgår av Verisigns rapport Domain Name Industry Brief för det tredje kvartalet av 2018. Det är en ökning med 2,6 miljoner domännamn jämfört med föregående kvartal och totalt har antalet registrerade domännamn ökat med 11,7 miljoner, eller 3,5 procent, under de senaste 12 månaderna.

Statistiken för fördelningen av toppdomäner är uppdelad i det som kallas gTLD (general top level domain), ccTLD (country code top level domain, det vill säga nationers specifika toppdomäner) samt New gTLD (det som betraktas som ”nya” toppdomäner. Marknaden har som bekant öppnats upp rejält de senaste åren och nya toppdomäner har poppat upp som svampar ur jorden).

Föga förvånande är .com den i särklass vanligaste toppdomänen bland de klassiska gTLD:erna (och förstås överhuvudtaget) med hela 137,6 miljoner registrerade domännamn. Därefter följer .net med 14,1 miljoner, .org med 10,3 miljoner och .info med 5 miljoner registrerade domännamn. Bland ccTLD:er, som utgör 149,3 miljoner av det totala antalet registrerade domännamn, ligger Kinas .cn i topp med 22,7 miljoner registreringar, tätt följt av det Nya Zeeländska öriket Tokelaus .tk med 21,5 miljoner (en förklaring är givetvis att .tk är gratis att registrera, med några få undantag). Tyska .de är god trea med 16,2 miljoner och därefter återfinns Storbritanniens co.uk med 11,9 miljoner domännamn (det är förstås ett känt faktum att väldigt många brittiska aktörer i första hand valt .com framför sin nationella toppdomän).

Nya toppdomäner tar marknadsandelar

Antalet domännamn under nya toppdomäner (New gTLD) uppgår nu till totalt 23,4 miljoner (men det antalet ökar kraftigt hela tiden). Absolut vanligast är .top, .loan och .xyz, .club och .online – men nästan hälften av det totala antalet nya toppdomäner visas i statistiken under beteckningen ”other” vilket säger en hel del om hur diversifierad den delen av domänmarknaden är.

I sammanställningen visas också något som kallas ”Geographical New gTLD” – vilket helt enkelt är en beteckning på de många platsspecifika toppdomäner (men som inte är länder) som allt fler städer börjat använda sig av. Totalt finns nu 735 625 registrerade toppdomäner av den typen, med .tokyo i topp och med .london och .nyc på delad silverplats.

Den här artikeln är skriven utav Binero och hämtad från Klicka här för att gå till orginal

Du kanske gillar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More