Ny lag fick brittiska ISP:er att sänka utlovade hastigheter

bredbandshastighetUtlovade bredbandshastigheter som inte hålls är utan tvekan en källa till irritation. Det är ingen överdrift att påstå att branschen länge utnyttjade det vakuum av lagstiftning som fanns (eller inte fanns) kring hur de kunde marknadsföra sina erbjudanden. Det var inte sällan som ”Upp till xxx Mbps ” i själva verket inte var i närheten av topphastigheten. Att hastigheterna varierar är i sig inte märkligt och kan beror på geografisk placering, typ av byggnad, kundens utrustning och mycket mer. Problemet är att leverantören utlovat något som kunden sedan inte får, men trott sig ha betalat för.

Efter klagomål och ärenden världen över har en del ISP:er tagit åt sig av kritiken och försökt friskriva sig antingen med tillägg i avtalen eller genom att skriva ut hastigheter i intervall (exempelvis som 12-24Mbps), något som också vissa myndigheter forcerat fram. I Storbritannien har man nu gått ett steg längre. Där klubbade Committees of Advertising Practice tidigare i år igenom en ny lag som trädde i kraft i maj, efter påtryckningar från Which, en slags brittisk motsvarighet till den svenska Konsumentombudsmannen, som menade att man jobbat för den här lagändringen sedan 2013. I maj, strax innan de nya reglerna trädde i kraft, gjorde Which? en stor granskning som visade att brittiska hushåll betalar för bredbandstjänster som i genomsnitt är 51 procent långsammare än vad som annonserats.

Den nya lagen tvingar kortfattat alla ISP:er att hålla den utlovade ”upp till”-topphastigheten minst hälften av tiden. Efter några månader visar det sig nu att lagstitningen har föranlett att i princip alla Storbritanniens internetleverantörer har ändrat sin marknadsföring. Vissa, däribland Vodafone, har döpt om dem så att de överhuvudtaget inte längre signalerar en viss hastighet, medan andra helt sonika har skruvat ner den hastighet som utlovas i marknadsföringen – några med så mycket som 40 procent lägre. Efter att den nya lagen infördes har leverantörernas marknadsförda hastigheter minskat med i genomsnitt 15 procent, och Virgin är den enda ISP som faktiskt höjt sina utlovade hastighet under sommaren.

Den här artikeln är skriven utav Binero och hämtad från Klicka här för att gå till orginal

Du kanske gillar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More