Så var Internetdagarna 2018

Internetdagarna 2018Den här veckan inleddes med en av årets absoluta höjdpunkter för alla oss som brinner för internet och som vill arbeta för ett fortsatt fritt och demokratiskt nät för oss alla. Vi talar förstås om Internetdagarna – som ägde rum för 19:e året.

I Waterfront Building samlades drygt 1500 människor verksamma inom alla delar av internet- och teknikbranschen, studenter, journalister och allmänt intresserade, för att lyssna på spännande och tankeväckande tal och paneldebatter om allt från artificiell intelligens, IT i skolan, sociala mediers påverkan på valet och GDPR, till teknikbranschens brist på satsningar på kvinnor och lärdomar om hur våra minnen fungerar. Och mycket, mycket annat (se några av våra favoriter längst ner i det här inlägget).

Binero var givetvis på plats – dels med välbesökt monter i utställningsdelen (vi bjöd på både naprapatbehandling och prat om kommande Binero.Cloud) och dels för att ta del av alla intressanta tal. För oss var förstås sidokonferensen Nordic Domain Days en av de viktigaste delarna att hålla koll på. Årets tal och paneler bjöd bland annat på insikter om hur implementeringen av GDPR egentligen gick i Sverige, så här med facit i hand. Vi fick också ett antal mer tekniska djupdykningar i DNS och DNSSEC.

Färre små registrarer i framtiden?

Men Nordic domain days inleddes dock med ett antal talarspår från representanter för våra nordiska registrys. Först i form av en framtidsspaning av Juhani Junselius från Ficora, Finlands registry för .FI. Junselius förutspådde bland annat att vi kommer att få se fler konsolideringar av registrarer i framtiden, där större köper upp mindre.

– Jag har inget emot små registrarer, men det finns helt enkelt för många idag, sa han och pekade på att en mättad marknad med sjunkande vinstmarginaler kommer göra det allt svårare för mindre registrarer.

På samma sätt förutspådde han att även toppdomänsoperatörer kommer att konsolideras – de mindre aktörerna kommer att bli färre och de stora kommer att driva fler TLD:er. Som exempel pekade han på Radix som driver flera populära nya toppdomäner. Undantaget från den trenden är förstås nationella toppdomäner, ccTLD:er, som ofta drivs i ett statligt samarbete.

Junselius pekade också på några stora problem vi står inför, nu och i framtiden. Det första är hur samarbetssvårigheter och brist på konsensus inom ICANN i värsta fall kan komma att leda till att vi får ett allt mer fragmentiserat internet i framtiden, där skötseln av nätets funktioner sprids ut och inte är optimalt samordnad.

Det andra problemet rör missbruket av nationella toppdomäner, där exempelvis falska onlinebutiker (oftast från Kina) som lägger beslag på nordiska ccTLD:er lurar folk att handla billiga märkesvaror. Beställarna får i bästa fall något helt annat än det de beställt – men oftast ingenting alls.

– Människor i Norden litar väldigt mycket på sina ccTLD:er, och de webbplatser som använder dem. Den tilliten måste försvaras. Om inget görs riskerar vi att förlora tilliten, sa Juhani Junselius.

Nästa talare var Unni Solås, från norska Norid, och hon höll med Junselius om att de nordiska ccTLD:erna är starka varumärken. De signalerar ”hem” för nordiska internetanvändare.

Solås tryckte också på vikten av att överhuvudtaget äga en egen domän och en egen webbplats,

– Domänen skapar stabilitet och bör vara din bas på nätet, sa hon och pekade på att till skillnad från din närvaro på till exempel Facebook, som ägs av just Facebook, är domänen din egen sfär där du i hög grad kontrollerar allt som sker. Den är kort och gott en del av ditt varumärke.

– På en sociala medier-plattform kan en 20-årig amerikansk utvecklare få för sig att testa en ny häftig funktion och rulla ut den utan att bry sig om vad du anser om förändringen.

IIS säljer sin egen registrar

Därefter var det dags för vårt svenska bidrag, i form av IIS vd Danny Aerts. Han inledde med att berätta att IIS kommer att sälja sin egen registrar .SE Direkt. Affären, som Aerts hoppas ska vara klar innan jul, görs av flera anledningar. Aerts menade att IIS på sätt och vis egentligen aldrig ville starta en egen registrar från första början. På grund av konkurrensförhållanden gentemot andra svenska registrarer har .SE Direkt hållit högre priser – något som paradoxalt nog bara gjorde registraren attraktivare i kundernas ögon.

– Det är den så kallade champagneeffekten. Kunderna tittade på priset och såg det som kvalitet.

Aerts berättade att .SE Direkt nu har 7 procent av den totala svenska domänmarknaden – men hela 20 procent av företagsmarknaden. Att man väljer att sälja verksamheten just nu menar Aerts är en följd av att man bedömer att det nu kan göras utan störa marknaden allt för mycket. Köpare är ännu inte klart, men Aerts berättade att man ”erbjudit ett antal aktörer att lägga bud.”

Efter den nyheten gick han över till att prata om att man inte längre ser, eller förväntar sig att se, någon nämnvärd tillväxt av .SE-registreringarna, vilket gör att många i branschen kommer att behöva titta på andra marknadsområden och nya affärer.

– Däremot blir värdet och nyttan av domännamn allt större. Det blir allt mer värdefullt som identitet på nätet.

Aerts upprepade också sin vision om en europeisk samordning av hanteringen av alla ccTLD:er, något som mötts av en viss skepsis när han presenterat det för andra nationella registrys i EU.

– Jag vill gärna se en enda stor organisation som hanterar alla ccTLD:er, det är förlegat att alla länder i Europa ska ha varsitt litet nationellt registry. Vi gör redan mycket på samma sätt och använder samma teknik.

Problem med missbruk av de nordiska toppdomänerna

Sist ut var Jakob Bring Truelsen från DK Hostmaster, som hanterar den danska toppdomänen .DK. Han berättade att man i Danmark, i likhet med Finland, sett en kraftig ökning av falska onlinebutiker som utnyttjar .DK men att det ibland kan vara svårt att komma åt alla tveksamma webbplatser. Han pekade också på hur vissa aktörer (han nämnde inte vilka, men det var tydligt att han pratade om rättighetsorganisationer) i allt högre grad går direkt på registrarer och till och med på ansvarigt registry för att försöka få dem att plocka ner webbplatser med upphovsrättsskyddat material.

– Vems är ansvaret när något missbrukas? Den som står för missbruket eller den som eventuellt kan få det att försvinna? frågade sig Truelsen, och menade att ett registry bör vara mycket försiktig med att blanda sig i innehållet på webbplatser, då det inte är deras uppgift. Sammantaget menade Troulsen att allt detta lett till att de legala avdelningarna på våra nordiska registrys växer sig större, något även Danny Aerts bekräftade under föregående tal.

Futurism och inkludering i viktiga keynotes

Men vi bjöds som sagt på så mycket mer än bara prat om domäner och DNS-teknik. Det vore ett omöjligt uppdrag att både hinna gå på allt och referera allt, så vi håller oss till det bästa av det bästa. helt enkelt. En av årets absoluta höjdpunkter var (enligt oss) tisdagsmorgonens keynote av futuristen Ben Hammersley. Om tanken med en bra keynote är att vi ska gå därifrån med nya lärdomar, tankesätt och insikter, så blev vi inte besvikna på hur Hammersley lärde oss om den tekniska utvecklingen och hur vi ska betrakta den. Det här vill du inte missa!

En annan viktig keynote stod Cathryn Posey, grundare av Tech by Superwomen, för. Posey talade bland annat om hur vi måste skapa teknik som är inkluderande och som verkar för en bättre värld. Hon lyfte även fram en del skrämmande fakta om minoriteter och kvinnor i techbranschen – fakta som i högsta grad var skrämmande och pinsamma även för oss svenskar. Se själv nedan …

Slutligen vill vi passa på att tacka IIS för två enastående dagar – och tacka alla besökare för intressanta samtal och besök i vår monter! Vi ses och hörs!

Den här artikeln är skriven utav Binero och hämtad från Klicka här för att gå till orginal

Du kanske gillar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More