Synas först på Google – Sökmotoroptimering

Uppnå att synas som först på Google gratis genom tillägg som YoastW3 Total Cache & Cloudflare. Vill du läsa på för mer grundlig kunskap så finns Googles egna handbok. Det finns många faktorer med betydelse när det kommer till sökmotoroptimering, ju fler man uppfyller desto större chans för bra placering. 

Utgår från WordPress och tilläggen jag använder är Yoast & Smush för innehållsoptimering. För hastighet väljer jag W3 Total Cache som i sig har ett tillägg som heter Cloudflare. Genom ett gratis konto hos Cloudflare får man ta del av bland annat delat SSL, CDN & Skydd mot DDoS.

Yoast

Mycket utav det Google vill ha handlar om just utformandet på dina sidor. Idag finns det tillägg som Yoast. Installeras som alla tillägg och sedan följer man riktlinjerna i foten på varje sida man vill sökmotoroptimera.

Yoasts uppdrag är SEO för alla. Vi vill ge alla möjlighet att ranka i sökmotorerna. Vårt SEO-plugin, blogginlägg och online-kurser ska göra det möjligt för både stora företag och små webbplatser att locka den trafik de önskar. Yoasts kontor ligger i Wijchen, Nederländerna. Vi har kollegor och användare över hela världen. På Yoast tror vi på Open Source. Vi tror starkt på att ge tillbaka till samhället. Enligt vår uppfattning innebär det att ge tillbaka till den plats vi lever i, tillsammans!

först på google

källa: https://yoast.com/about-us/ | Ladda ner Yoast

W3 Total Cache

 

Cloudflare

Cloudflare är namnet på det CDN jag använder mig utav. Mestadels för att dem erbjuder flest funktioner utan att man behöver betala. Du får genom ett gratiskonto delat SSL, globalt CDN, skydd för DDoS och massa andra funktioner. Du kan välja om du vill ha ännu bättre säkerhet & prestanda genom att köpa någon utav deras betalda prisplaner.

Vad är CDN?

Innehållsleveransnätverk (eller CDN, enligt engelskans Content Delivery Network) avser geografiskt utspridda nätverk av proxy-servrar och deras datorhallar. Avsikten med dessa nätverk är att tillhandahålla nättjänster nära användare, för ökad driftsäkerhet och prestanda samt minskad latens.

cloudflare adminpanel

Cache är en term inom datorteknik som beskriver en kopia av senast använda data, eller ofta använda data, som temporärt mellanlagras i ett snabbt minne för att kunna återanvändas i framtiden. Syftet är att snabba upp exekveringstiden genom att undvika att man måste hämta samma data på nytt via ett långsamt nätverk eller från ett långsammare minne, eller att man måste utföra tidskrävande beräkningar av samma värden igen. Syftet kan också vara att avlasta en hårt belastad resurs, exempelvis en server eller annan central enhet.

Secure SocketsLayer (SSL)är en säkerhetsmekanism som uppfanns till Netscape och användes för att kryptera kommunikationen mellan två enheter. Numera har SSL ersatts av Transport Layer Security (TLS) för att åtgärda de säkerhetsbrister som finns i SSL. Så ofta används SSL som synonym för TLS. Ofta är ena sidan en webbserver (ex. onlinebutik) och den andra är en webbläsare (ex. Internet Explorer, Chrome eller Firefox). Tanken med att kryptera data som sänds till och från dessa två enheter är att ingen annan på nätverket (oftast internet) ska kunna avlyssna eller manipulera informationen.

Du kanske gillar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More