Världsunik certifiering klar: Binero levererar grön data!

Digitaliseringen går för högvarv i spåren av Covid-19 och pandemin. Resultatet är en snabb utbyggnad av IT-infrastrukturen, vilket i sin tur har satt strålkastarljuset på den miljöpåverkan som datacenteraktörer står för. Faktum är att världens drygt nio miljoner datacenter redan för några år sedan stod för ett utsläpp av växthusgaser i paritet med hela flygindustrin – och datacenters klimatpåverkan fortsätter att växa i takt med att lagringsbehoven ökar.

Klimatsmart IT-infrastruktur för vårt allt mer digitala samhälle är en förutsättning för att vi ska nå klimatmålen. Det är viktigt att svenska företag och myndigheter som använder – eller är på väg att börja använda molntjänster – erbjuds hållbara alternativ till de stora utländska aktörerna, som tyvärr generellt presterar sämre på klimatområdet. En betydande del av världens datacenter drivs fortfarande med kolkraft.

Därför är vi stolta över att Bineros långtgående och moderna hållbarhetspolicy nu belönas med en världsunik certifiering av vårt datacenter DCs01 utanför Vallentuna, norr om Stockholm. Vi har valt att gå i bräschen för en helt ny generation datacenter och ser det som självklart att låta vår egna svenska molntjänst utgå just från centret i Vallentuna.

Ofta kläms datacenter och colocationverksamhet (uthyrning av plats i datacenter) in i gamla bergrum, före detta lagerlokaler eller fabriker, vilket medför många kompromisser med både säkerhet och funktionalitet.

Vi har istället byggt vårt datacenter från grunden och helt utan kompromisser, tillsammans med vår energipartner E.ON. Läs mer om vårt samarbetsprojekt och resultatet av vårt arbete. Värt att nämna är att all vår överskottsenergi bidrar till att värma upp fastighetsbeståndet i Vallentuna!

 

Inlägget Världsunik certifiering klar: Binero levererar grön data! dök först upp på Binero.

Den här artikeln är skriven utav Binero och hämtad från Klicka här för att gå till orginal

Du kanske gillar

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More